PISINNAATITAAFFIIT

Filmit originaalii tamarmik inuttaminnut piginnittuutigineqarput.

INUIAAT ISAAT taamaallaat piginnituutitaanerit nittartakkamiittut ingerlappai. Piginnittuutitaasumut allakkatigut isumaqatigiissuteqanngitsumik filminik atuineq inatsisitigut unioqqutitsineruvoq.

Filminik arlaanik atuerusukkuit INUIAAT ISAAT piginnittuutitaasunut attaviliisinnaavoq.

Attavigisigut uani.

Greenlandic